Peuterspeelzaal, De Piraatjes, VVE, Austerlitz, Utrechtse Heuvelrug, Kinderopvang

Beleid

 

Pedagogisch Beleidsplan

 

Hieronder vindt u het Pedagogisch Beleidsplan 2020 van Peuterspeelzaal de Piraatjes.

 

Pedagogisch Beleidsplan De Piraatjes 2021 2022
PDF – 1,1 MB 479 downloads

===============================================================================================================================================================

Inspectierapport GGD

 

Peuterspeelzaal de Piraatjes wordt jaarlijks bezocht door een GGD-insepcteur.

Het inspectierapport kunt u terugvinden op het landelijk register kinderopvang 

===============================================================================================================================================================

Informatiemap

Onderstaand vindt u de informatiemap voor 2020 over onze peuterspeelzaal.

Informatiemap 2021 2022
PDF – 890,5 KB 273 downloads

===============================================================================================================================================================

Algemene Voorwaarden

Onderstaand vindt u de Algemene Voorwaarden van onze peuterspeelzaal.

Algemene Voorwaarden PSZ De Piraatjes
PDF – 730,0 KB 1043 downloads

===============================================================================================================================================================

Veiligheidsplan

Hieronder kunt u het veiligheidsplan 2020 downloaden

 

Beleidsplan Veiligheid En Gezondheid 2021 2022
PDF – 807,8 KB 263 downloads

Privacyreglement

 

Uw privacy is belangrijk voor Peuterspeelzaal de Piraatjes, evenals het door u gestelde vertrouwen in ons. 
Middels deze pagina willen we u informeren, welke gegevens we verwerken en met welk doeleinde.

Peuterspeelzaal de Piraatjes heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn. Welke voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u om ons uw persoonsgegevens te verstrekken.  Deze gegevens hebben wij nodig om een contract met u af te sluiten, facturatie en automatische incasso uit te voeren en om de kinderen van de best mogelijke zorg te voorzien.

Wij verwerken uw gegevens in een met toegangscode beschermde computer en/of bewaren deze in een afgesloten kast, opdat deze niet toegankelijk zijn voor derde.

Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat Peuterspeelzaal de Piraatjes  op grond van wettelijke bepalingen hiertoe verplicht is. Denk daarbij aan de gegevens voor o.a. het aanvragen van KOP- subsidie aan gemeente, de GGD voor inspectiedoeleinden, overdracht basisschool,  de Belastingdienst.

We hanteren het bewaartermijn van uw gegevens conform Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Voor alle fiscale gegevens hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.
De observatielijsten (3 en 4 jaar) worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.

De verwerking van persoonsgegevens binnen Peuterspeelzaal de Piraatjes is toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Mocht u nog vragen hebben of van mening zijn dat wij niet voldoende zorgvuldig omgaan met uw gegevens kunt u contact opnemen met het bestuur via het contactformulier onder het kopje contact